Rezolucija Europskog vijeća o usklađivanju gospodarskih politika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Rezolucija Europskog vijeća o usklađivanju gospodarskih politika u EMU-u

ČEMU SLUŽI OVA REZOLUCIJA?

KLJUČNE TOČKE

GLAVNI DOKUMENT

Rezolucija Europskog vijeća od 13. prosinca 1997. o usklađivanju gospodarskih politika u trećoj fazi EMU-a i o člancima 109. i 109b. Ugovora o EZ-u (SL C 35, 2.2.1998., str. 1.–4.)

Posljednje ažuriranje 21.02.2017(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.