Korektivni ogranak: postupak u slučaju prekomjernog deficita

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba Vijeća (EZ) br. 1467/97 – ubrzanje i pojašnjenje provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Pakt o stabilnosti i rastu kamen je temeljac proračunske discipline EU-a. Korektivni ogranak pakta uređuje postupak u slučaju prekomjernog deficita kojim se želi što prije riješiti prekomjerno visoki javni deficit ili prekomjerno visoki javni dug.

Uredba nastoji pojasniti i ubrzati postupak u slučaju prekomjernog deficita u skladu s člankom 126. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Kada zemlja EU-a ne poštuje proračunsku disciplinu koju zahtijeva Pakt o stabilnosti i rastu, može postati predmet postupka u slučaju prekomjernog deficita koji uključuje nekoliko koraka.

KLJUČNE TOČKE

Pokretanje postupka

U skladu s Paktom o stabilnosti i rastu, postupak u slučaju prekomjernog deficita pokreću kriteriji deficita i duga:

Faze postupka

Sankcije

Sankcije se izriču u slučaju da se deficit nije smanjio. Za zemlje u europodručju, te se sankcije izriču postupno, počevši:

Nadalje, sve zemlje EU-a (osim Ujedinjene Kraljevine) mogu biti podložne suspenziji preuzimanja obveze ili plaćanja strukturnih i investicijskih fondova EU-a. Kazne se također izriču u slučajevima statističkog manipuliranja.

Glasački sustav

Odluke o većini sankcija u skladu s postupkom u slučaju prekomjernog deficita donesene su obrnutom kvalificiranom većinom. To znači da se kazna neće primijeniti ako ju Vijeće odluči odbiti kvalificiranom većinom.

Štoviše, 25 zemalja koje su potpisale Sporazum o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju složile su se da će primijeniti glasovanje putem obrnute kvalificirane većine i u ranijoj fazi postupka, primjerice pri donošenju odluke treba li zemlju EU-a izložiti postupku u slučaju prekomjernog deficita.

Fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu

U siječnju 2015. Komisija je objavila Komunikaciju kojom se zemljama EU-a pružaju smjernice o tome kako najbolje iskoristiti fleksibilnost unutar postojećih pravila Pakta o stabilnosti i rastu kako bi se potaknula učinkovita provedba strukturnih reformi, promicalo ulaganje i u obzir bolje uzelo ekonomsko stanje svake zemlje EU-a.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 1999.

POZADINA

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita (SL L 209, 2.8.1997., str. 6.–11.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1467/97 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 1173/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju (SL L 306, 23.11.2011., str. 1.–7.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Najbolja uporaba fleksibilnosti u okviru postojećih pravila pakta o stabilnosti i rastu (COM(2015) 12 završna verzija od 13.1.2015.)

Posljednje ažuriranje 22.02.2016