Nadzor politika proračuna

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1466/97 – jačanje nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Europski semestar za koordinaciju ekonomskom politikom

Srednjoročni proračunski ciljevi

Multilateralni nadzor: programi stabilizacije i konvergencije

Ispitivanje programa stabilnosti i konvergencije

Izbjegavanje prekomjernog deficita: mehanizam ranog upozorenja

Smjernice Europske komisije

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. srpnja 1998.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (SL L 209, 2.8.1997., str. 1.-5.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1466/97 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1173/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju (SL L 306, 23.11.2011., str. 1.-7.)

Uredba (EU) br. 1174/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o provedbenim mjerama za ispravljanje prekomjernih makroekonomskih neravnoteža u europodručju (SL L 306, 23.11.2011., str. 8.-11.)

Uredba (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (SL L 306, 23.11.2011., str. 25.-32.)

Uredba Vijeća (EU) br. 1177/2011 od 8. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1467/97 o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita (SL 306, 23.11.2011., str. 33.-40.)

Direktiva Vijeća (EU) 2011/85/EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica (SL L 306, 23.11.2011., str. 41.-47.)

Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 140, 27.5.2013., str. 1.-10.)

Uredba (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (SL L 140, 27.5.2013., str. 11.-23.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci – Najbolja uporaba fleksibilnosti u okviru postojećih pravila Pakta o stabilnosti i rastu (COM(2015) 12 final, 13.1.2015.)

Posljednje ažuriranje 18.04.2017