Civilno zrakoplovstvo i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 216/2008 –zajednička pravila u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

SAŽETAK

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Glavni cilj ove Uredbe uspostaviti je i održati visoki ujednačeni stupanj sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Europi, uključujući osnivanje Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Zajednička pravila sigurnosti čine temelj sigurnosti zračnog prometa Europske unije. Pružaju ujednačenu razinu zahtjeva za operatere*, proizvođače i zrakoplovno osoblje. To im zauzvrat nudi besplatno kretanje proizvoda, osoba i usluga u unutarnjem tržištu EU-a i omogućava zajedničko prepoznavanje certifikata država EU-a*. Također umanjuje administrativni i poslovni teret za nacionalna tijela i industriju.

Uredbom se također želi:

KLJUČNE TOČKE

Ovaj zakon EU-a odnosi se na projektiranje, proizvodnju, održavanje i korištenje zrakoplovnih proizvoda, dijelova i uređaja, kao i na osoblje i organizacije koje su uključene u navedene aktivnosti.

Jedna od glavnih metoda postizanja gore navedenih ciljeva je kroz osnivanje Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. Zakon navodi zadaće, unutarnju strukturu, načine rada i financijske zahtjeve Agencije.

Glavni zadaci Europske agencije za sigurnost zračnog prometa uključuju:

Što se tiče unutarnje strukture, zakon navodi glavna pravila agencije, uključujući pravni status, ovlasti i ustroj Upravnog odbora i snagu i funkcije izvršnog direktora.

Zajedno s EASA-om, zakon navodi zajednička pravila za sigurnost zračnog prometa koji uključuju:

Niz povezanih pitanja također je reguliran zakonom. Oni uključuju nadzor i prinudu, priznavanje certifikata i prihvaćanje certifikata iz trećih zemalja.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 8. travnja 2008.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

* Operater: svaka pravna ili fizička osoba koja upravlja ili namjerava upravljati jednim zrakoplovom, ili više zrakoplova.

* Certifikat: svako odobrenje, licencija ili drugi dokument koji se izdaje kao rezultat certifikacije.

* Certificiranje: svi oblici priznavanja usklađenosti proizvoda, dijela ili uređaja, organizacije ili osobe s primjenjivim zahtjevima, Također pokriva izdavanje odgovarajućih certifikata koji potvrđuju takvu usklađenost.

* Uzletište: bilo koje mjesto na kojemu se odvijaju aktivnosti letenja, od piste do velikih međunarodnih zračnih luka.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008 . o zajedničkim pravilima u polju civilnog zrakoplovstva i uspostavljanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, i poništena Direktiva Vijeća 91/670/EZ, Uredba (EZ) br.1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.–49.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) 216/2008 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (SL L 97, 9.4.2008., str. 72.–84.)

Posljednje ažuriranje 30.11.2015