Sporazumi o zračnom prometu između EU-a i SAD-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2007/339/EZ o Sporazumu o zračnom prometu između EU-a i njegovih država članica i Sjedinjenih Američkih Država

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Pristup tržištu: prometna prava i komercijalna/operativna pitanja

Pristup tržištu: vlasništvo i nadzor

Regulatorna suradnja

Sporazumom se također jača suradnju između dviju stranaka u sljedećim područjima.

Sporazum obuhvaća i jasan plan u kojem se navodi nepotpuni popis „stavaka od prioritetnog interesa” za pregovore u drugoj fazi postizanja sporazuma.

Sporazum u drugoj fazi

Daljnji pregovori između EU-a i SAD-a započeli su 2008., a rezultirali su potpisivanjem sporazuma u drugoj fazi 2010. Ovaj protokol nastavlja se na prvi sporazum te obuhvaća dodatne mogućnosti za ulaganje i pristup tržištu. Njime se također jača okvir za suradnju u regulatornim područjima kao što su zaštita, sigurnost, socijalni aspekti i posebice okoliš, pri čemu su se obje strane usuglasile o namjenskoj Zajedničkoj izjavi o okolišu.

Norveška i Island sporazumu su pristupili 2011.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Odluka se primjenjuje od 25. travnja 2007. Člankom 25. Sporazuma o zračnom prijevozu o privremenoj primjeni naznačuje se da se stranke slažu primjenjivati ga od 30. ožujka 2008.

POZADINA

Prije sporazuma iz 2007., odnosi sa SAD-om u zračnom prijevozu bili su uređeni bilateralnim sporazumima među zemljama EU-a i SAD-a. Šesnaest zemalja EU-a već je imalo potpisane sporazume o „otvorenom nebu”. Međutim, takav fragmentirani pristup pokazao se preprekom jer je sprječavao dovršetak pravog jedinstvenog tržišta.

Godine 2002. Sud Europske unije izrekao je presude u slučajevima koje je pred njega uputila Europska komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 i C-476/98). U njima se pojasnilo dijeljenje vanjskih kompetencija između EU-a i zemalja EU-a te su se pojasnile određene teme u vezi sa slobodom poslovnog nastana.

Posljedično, Komisiji je odobreno pregovarati sa SAD-om o sporazumu o zračnom prijevozu koji bi se primjenjivao na EU u cjelini.

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Prava treće slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, spuštanja na teritorij prve zemlje prometa iz matične zemlje prijevoznika.

Prava četvrte slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, polijetanja na teritoriju prve zemlje prometa namijenjenog matičnoj zemlji prijevoznika.

Prava pete slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, spuštanja na teritorij i polijetanja s teritorija prve zemlje prometa koji dolazi iz zemlje izvan EU-a ili u nju odlazi.

Prava šeste slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, prijevoza između teritorija zemlje koja dodjeljuje i bilo koje zemlje izvan EU-a. Ovo pravo ne zahtijeva da se radi o usluzi spajanja ili produžetka bilo koje usluge iz matične zemlje prijevoznika ili u nju.

Europski zajednički zračni prostor: uključuje zemlje EU-a, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju, Island, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju i Misiju privremene uprave Ujedinjenih Naroda na Kosovu.

GLAVNI DOKUMENT

Odluka 2007/339/EZ Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća 25. travnja 2007. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane (SL L 134, 25.5.2007., str. 1.-3.)

VEZANI DOKUMENTI

Odluka 2010/465/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća 24. lipnja 2010. o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (SL L 223, 25.8.2010., str. 1.-2.)

Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007. (SL L 223, 25.8.2010., str. 3.-19.)

Odluka 2011/708/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća 16. lipnja 2011. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njenih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane; te o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njenih država članica s jedne strane, Islanda s druge strane i Kraljevine Norveške s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njenih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane (SL L 283, 29.10.2011., str. 1.-2.)

Posljednje ažuriranje 18.12.2016