Montrealska konvencija o odgovornosti zračnih prijevoznika

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2001/539/EZ o zaključku Europske zajednice o Montrealskoj konvenciji

Konvencija o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija)

ČEMU SLUŽE OVA KONVENCIJA I ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Konvencijom se uvode sveobuhvatna pravna načela i pravila od kojih su najvažnija sljedeća:

EU je 1997. donio Uredbu (EZ) br. 2027/97 (o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća) kojom se nameće neograničena odgovornost zračnim prijevoznicima EU-a u slučaju smrti ili ozljede putnika. Uredbom (EZ) br. 889/2002 izmjenjuje se Uredba (EZ) br. 2027/97 i primjenjuju pravila Montrealske konvencije na sve letove, bilo domaće ili međunarodne, koje obavljaju zračni prijevoznici EU-a.

OTKAD SE KONVENCIJA I ODLUKA PRIMJENJUJU?

Montrealska konvencija stupila je na snagu 4. studenog 2003. Odluka se primjenjuje od 5. travnja 2001.

POZADINA

Neprikladnost Varšavske konvencije iz 1929., kojom se je uređivala odgovornost zračnih prijevoznika za smrt i ozljede te njezine naknadne revizije, dovele su do potrebe osuvremenjivanja i ujednačavanja pravila o odgovornosti.

U svibnju 1999. ugovorne države Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo postigle su sporazum o osuvremenjivanju pravila Varšavske konvencije koja su prilagodili u jedan pravni instrument kojim se nudi prikladna razina naknade u slučaju štete nanesene putnicima tijekom međunarodnog zračnog prijevoza.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL L 194, 18. 7. 2001., str. 38.)

Konvencija o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL L 194, 18. 7. 2001., str. 39.–49.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EZ) br. 2027/97 od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća (SL L 285, 17. 10. 1997., str. 1.–3.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 2027/97 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 31.07.2018