Pomorska sigurnost: Europska agencija za pomorsku sigurnost

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) nastoji osigurati visoku, jedinstvenu i učinkovitu razinu pomorske sigurnosti u Europskoj uniji (EU). Radi također na sprječavanju onečišćenja i odzivanju na onečišćenje koje su uzrokovali brodovi ili naftna i plinska postrojenja.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost.

SAŽETAK

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) nastoji osigurati visoku, jedinstvenu i učinkovitu razinu pomorske sigurnosti u Europskoj uniji (EU). Radi također na sprječavanju onečišćenja i odzivanju na onečišćenje koje su uzrokovali brodovi ili naftna i plinska postrojenja.

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom je osnovana EMSA, sa sjedištem u Lisabonu. Agencija pruža tehničku pomoć i podršku Europskoj komisiji i zemljama EU-a po pitanju razvoja, primjene i ocjene zakona EU-a o pomorskoj sigurnosti i onečišćenju.

KLJUČNE TOČKE

EMSA ima ključne zadaće i zadaće podrške .

Ključne zadaće su:

pomoć u pripremnim radnjama za ažuriranje i razvijanje vezanog zakonodavstva EU-a;

posjeti i inspekcije u državama EU-a za učinkovitu primjenu vezanih obvezujućih zakonodavnih akata EU-a;

obrazovne aktivnosti i tehnička pomoć za nacionalnu upravu;

pružanje podrške akcijama odziva u slučaju onečišćenja od strane brodova i naftnih i plinskih postrojenja (EMSA pruža operativnu pomoć samo na zahtjev države u pitanju).

EMSA također upravlja Podatkovnim središtem Europske unije za praćenje i identifikaciju brodova na velikoj udaljenosti i Sustavom Unije za razmjenu informacija iz područja pomorstva (SafeSeaNet). Agencija također može pružiti operativnu podršku u istraživanju smrtnih slučajeva ili ozbiljnih ozljeda.

Zadaće potpore

EMSA preuzima ove zadaće samo ako će one stvoriti znatnu dodanu vrijednost i izbjeći dupliciranje truda te ako ne krše prava i obveze država EU-a. Ove se zadaće odnose na pitanja zaštite okoliša, program za promatranje zemlje GMES (sada Copernicus) i kopnene vodene putove.

Posjete i inspekcije EMSA-e

EMSA posjećuje države kako bi pomogla Komisiji i nacionalnim upravama u provjeri učinkovite primjene pravila EU-a i kako bi osigurala visoku i jedinstvenu razinu sigurnosti. Agencija provodi inspekcije s klasifikacijskim društvima, kao i u trećim državama po pitanju osposobljavanja i certifikacije pomoraca.

Struktura

EMSA je tijelo EU-a i pravni je subjekt. Osoblje EMSA-e sastoji se od službenika koje regrutira Agencija i službenika EU-a i civilnih službenika država EU-a koji su privremeno dodijeljeni Agenciji ili joj pomažu. Agencijom upravlja njezin izvršni direktor, koji je u potpunosti neovisan u izvršavanju svojih dužnosti.

Upravni odbor Agencije čine predstavnici iz Komisije i svake države EU-a, a svi imaju pravo glasa. Također uključuje i predstavnike iz Norveške i Islanda te stručnjake iz četiriju pomorskih sektora, ali oni nemaju pravo glasa. Trajanje mandata je pet godina i može se jednom obnoviti.

Proračun

Uredbom (EU) br. 911/2014 predviđen je višegodišnji plan financiranja od 160,5 milijuna eura za odziv EMSA-e na aktivnosti vezane uz onečišćenje u razdoblju 2014.-2020. Sveukupni proračun EMSA-e obuhvaća glavni doprinos iz proračuna EU-a i dodatne doprinose iz država koje nisu članice EU-a, a koje su uključene u rad Agencije. Agencija također može naplaćivati publikacije, obrazovne aktivnosti i druge usluge koje pruža.

POZADINA

Posljedica dviju nesreća (Erika 1999. i Prestige 2002.) bilo je izlijevanje nafte u europskim vodama. Obje su uzrokovale ozbiljnu ekološku i gospodarsku štetu francuskim i španjolskim obalama. Potaknule su osnivanje EMSA-e 2003. godine kako bi se osigurala spremnost Europe na velika izlijevanja nafte.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1406/2002

25.8.2002.

-

SL L 208, 5.8.2002., str. 1. - 9.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1644/2003

1.10.2003.

-

SL L 245, 29.9.2003., str. 10. - 12.

Uredba (EZ) br. 724/2004

19.5.2004.

-

SL L 129, 29.4.2004., str. 1. - 5.

Uredba (EZ) br. 2038/2006

31.12.2006.

-

SL L 394, 30.12.2006., str. 1. - 4.

Uredba (EU) br. 100/2013

1.3.2013.

-

SL L 39, 9.2.2013., str. 30. - 40.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) 1406/2002 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 911/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o višegodišnjem financiranju djelovanja Europske agencije za pomorsku sigurnost u području odziva na onečišćenje mora s brodova te naftnih i plinskih postrojenja (SL L 257, 28.8.2014., str. 115. - 120.).

Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (SL L 131, 28.5.2009., str. 57. - 100.).

Direktiva 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o onečišćenju mora s brodova i uvođenju sankcija za kršenja (SL L 255, 30.9.2005., str. 11. - 21.).

Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5.8.2002., str. 10. - 27.).

04.01.2015