Posredovanje u osiguranju: bolja zaštita potrošača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2002/92/EZ – posredovanje u osiguranju

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Dana 20. siječnja 2016. Europski parlament i Vijeće donijeli su direktivu o distribuciji osiguranja (Direktiva (EU) 2016/97) koja ažurira i zamjenjuje direktivu o posredovanju u osiguranju. Nova direktiva obuhvaćat će cijeli distribucijski lanac, uključujući osiguravatelje koji prođu izravno potrošačima (otud i novi naziv). Također će dodatno unaprijediti način na koji se prodaju proizvodi osiguranja, uključujući bolju transparentnost o cijenama i bolje informacije za potrošače.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

POZADINA

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije Posredovanje u osiguranju.

* KLJUČNI POJMOVI

Proizvodi osiguranja života povezani s investicijskim fondovima: nositeljima police osiguranja života pružaju mogućnost kombiniranja njihova novca s nositeljima ostalih polica u investicijskom fondu. To im omogućuje širi raspon ulaganja (poput dionica i obveznica) nego što bi to mogli samostalno.

Reosiguranje: kada osiguravatelji dijelove svojeg portfelja rizika prenesu drugim osiguravateljima kako bi mogli rasporediti rizik od plaćanja velikih iznosa u slučajhyphypu odštetnog zahtjeva.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL L 9, 15.1.2003., str. 3.–10.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2002/92/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (preinačeni tekst) (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.–59.)

Posljednje ažuriranje 24.10.2016