Lučki uređaji za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2000/59/EZ o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Poboljšava dostupnost i upotrebu lučkih uređaja za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta.

Također navodi režim provedbe, uključujući sustav pregleda i razmjenu informacija.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva obuhvaća:

Zemlje EU-a moraju osigurati da lučki uređaji za prihvat:

Prihvat i rukovanje otpadom

Za svaku luku potrebno je izraditi odgovarajući plan za prihvat i rukovanje otpadom. Te planove mora odobriti i ocijeniti dotična zemlja EU-a. Planove je potrebno ponovno odobriti najmanje svake tri godine.

Obavijest

Zapovjednik broda (izuzev ribarskih brodova i plovila za razonodu koji su ovlašteni za prijevoz do 12 putnika) koji polazi u jednu od luka EU-a mora poslati obavijest s određenim podacima, posebice:

Isporuka

Brodski otpad potrebno je isporučiti u lučki uređaj za prihvat otpada prije napuštanja luke EU-a, osim ako zapovjednik broda može dokazati da brod posjeduje dostatan kapacitet za skladištenje otpada do luke isporuke. Međutim, u tom slučaju zemlja EU-a može od brodova ipak tražiti da isporuče svoj otpad prije napuštanja luke, ako ima valjane razloge vjerovati da:

Pregledi

Primjenjuje se najmanje 25 % inspekcijskih zahtjeva za brodove u luci EU-a. Zemlje EU-a moraju obratiti posebnu pozornost brodovima:

Naknade za otpad

Luke moraju uspostaviti sustave pokrivanja troškova kako bi potaknule isporuku opada na kopnu i obeshrabrile ispuštanje u more. Svi brodovi koji pristaju u luku EU-a snosit će značajan dio troška (Europska komisija ga je definirala na 30 %) neovisno o stvarnom korištenju uređaja. Naknade se mogu razlikovati ovisno o kategoriji, vrsti i veličini broda. Naknade se također mogu umanjiti ako su upravljanje pitanjima zaštite okoliša, nacrt, oprema i poslovanje broda takvi da zapovjednik može dokazati da brod stvara manje količine vlastitog otpada.

Provedba

Konačno izvješće o ocjeni koje je 2015. objavila Komisija o provedbi Direktive utvrdilo je da je bila dijelom učinkovita i dosljedna. Također je identificiralo niz problema koji bi se mogli riješiti revizijom Direktive.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 28. prosinca 2000. Zemlje EU-a morale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 28. prosinca 2002.

POZADINA

Zaštita morskog okoliša može se unaprijediti tako da se smanji ispuštanje brodskog otpada i ostataka tereta u more.

DOKUMENT

Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta. (SL L 332, 28.12.2000., str. 81.–90.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2000/59/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 24.02.2016