Infrastruktura luka: jačanje sigurnosne zaštite luka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2005/65/EZ o jačanju sigurnosne zaštite luka

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Direktiva se odnosi na ljude, infrastrukturu i opremu (uključujući prijevozna sredstva) u lukama i susjednim područjima.

Tijelo za sigurnosnu zaštitu luke i planovi sigurnosne zaštite

Razine sigurnosne zaštite

Časnik za sigurnosnu zaštitu luke

Zemlje EU-a moraju odobriti časnika za sigurnosnu zaštitu u svakoj luci.

Gdje je to moguće, svaka luka trebala bi imati različitog časnika za sigurnosnu zaštitu luke. Međutim, ako je potrebno, nekoliko luka mogu dijeliti časnika za sigurnosnu zaštitu.

Ti časnici djeluju kao kontaktna točka za pitanja sigurnosti luke i trebali bi imati dovoljno ovlasti i lokalno znanje da na odgovarajući način osiguraju i koordiniraju uspostavljanje, ažuriranje i praćenje procjena sigurnosti luke i planova sigurnosti luke.

Preispitivanja

Zemlje EU-a moraju osigurati da se procjene sigurnosne zaštite luka i planovi sigurnosne zaštite luka pregledavaju svaki put kad se dogode promjene povezane sa sigurnosnom zaštitom i najmanje svakih pet godina.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. prosinca 2005. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 15. lipnja 2007.

POZADINA

Nakon izbijanja pandemijske bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je akt:

Komunikacija Komisije – Smjernice za zaštitu zdravlja, repatrijaciju i putne aranžmane pomoraca, putnika i drugih osoba na brodovima.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (SL L 310, 25.11.2005., str. 28.–39.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2005/65/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu – Izvješće o procjeni provedbe Direktive o jačanju sigurnosne zaštite luka (COM(2009)002 final, 20.1.2009.)

Uredba Komisije (EZ) br. 324/2008 od 9. travnja 2008. o utvrđivanju izmijenjenih postupaka za obavljanje pregleda Komisije u području sigurnosne zaštite u pomorstvu (SL L 98, 10.4.2008., str. 5.–10.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 04.05.2020