Zemaljske usluge u zračnim lukama Zajednice

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 96/67/EZ o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Zemaljske usluge* u zračnim lukama Europske unije (EU), u kojima je pristup dozvoljen, uključuju usluge koje omogućavaju zrakoplovnim kompanijama da obavljaju poslove zračnog prijevoza (rulnice, čišćenje, punjenje goriva, usluge oko prtljage, itd.)

Direktiva se odnosi na sve zračne luke u EU za komercijalni prijevoz čiji godišnji promet nije manji od 2 milijuna putnika ili 50.000 tona tereta.

KLJUČNE TOČKE

Upravljačko tijelo zračne luke*, korisnik zračne luke* Ili pružatelj zemaljskih usluga* moraju, pod nadzorom određenog revizora, strogo odvojiti račune za djelatnost zemaljskih usluga od računa za svoje druge djelatnosti.

Istodobno, zemlja članica EU:

OD KADA OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 14. studenoga 1996. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 25. listopada 1997.

POZADINA

Ova je direktiva predviđala postupan raspored primjene prema tome radi li se o samostalnom pružanju usluga ili pružanju usluga s trećom osobom. Od 1. siječnja 2001., direktiva se odnosi na sve zračne luke na teritoriju zemalja članica EU, čiji godišnji promet nije manji od 2 milijuna putnika ili 50.000 tona tereta.

Više informacija potražite ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Zemaljske usluge: pokrivaju široku lepezu usluga potrebnih zrakoplovnim kompanijama kako bi obavljale letove. Ove usluge obuhvaćaju područja kao što su održavanje, rukovanje gorivom i teretom. Zemaljske usluge obuhvaćaju i usluge kao što su pregled karata putnika, catering, rukovanje prtljagom i prijevoz unutar zračne luke.
Upravljačko tijelo zračne luke: tijelo koje je odgovorno za rukovođenje i upravljanje infrastrukturom zračne luke i nadzor, te koordinaciju i nadzor djelatnosti različitih operatora.
Korisnik zračne luke: fizička ili pravna osoba koja prevozi putnike, poštu i/ili teret zračnim putem.
Pružatelj zemaljskih usluga: fizička ili pravna osoba koja trećim osobama pruža jednu ili više kategorija zemaljskih usluga.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25.10.1996., str. 36.–45.)

Naknadne izmjene Direktive Vijeća 96/67/EZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 28.02.2020