Sigurnost cestovnog prometa: vozačke dozvole

 

SAŽETAK

Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

KOJI JE CILJ DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva čini sljedeće.

Uzajamno priznavanje dozvola

Dozvole koje izdaju zemlje EU-a moraju se međusobno priznavati. Slijedi popis kategorija vozačkih dozvola:

Tabela podudarnosti između ovih kategorija i onih utvrđenih u dozvolama izdanim u zemljama EU prije ove direktive sadržana je u Odluci (EU) 2016/1945.

Uvjeti za izdavanje dozvola

Ovlašteni ispitivači vožnje

Izmjene i dopune nakon izbijanja pandemije COVID-19

OD KADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. siječnja 2007., a u zemljama EU-a morala je postati zakon do 19. siječnja 2011. Države EU-a moraju primijeniti pravila direktive od 19. siječnja 2013.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (revidirana) (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.–60.)

Naknadne izmjene Direktive 2006/126/EZ uvrštene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera s obzirom na izbijanje COVID-19 u vezi s obnavljanjem ili produljenjem određenih certifikata, dozvola i odobrenja i odgodom određenih povremenih provjera i povremene obuke u određenim područjima prometnog zakonodavstva (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Odluka Komisije (EU) 2016/1945 od 14. listopada 2016. o jednakovrijednosti između kategorija vozačkih dozvola (SL L 302, 9.11.2016., str. 62.–162.)

Uredba Komisije (EU) br. 575/2014 od 27. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 383/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva u pogledu vozačkih dozvola koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 159, 28.5.2014., str. 47.–49.)

Uredba Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva s obzirom na vozačke dozvole koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 120, 5.5.2012., str. 1.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 22.09.2020