Sigurnost cestovnog prometa: vozačke dozvole

 

SAŽETAK DOKUMENTA

Direktiva 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se čini sljedeće.

Uzajamno priznavanje dozvola

Dozvole koje izdaju države članice moraju se međusobno priznavati. Kategorije vozačkih dozvola jesu:

Tablica istovrijednosti između ovih kategorija i onih utvrđenih u dozvolama izdanima u državama članicama prije ove Direktive sadržana je u Odluci (EU) 2016/1945.

Uvjeti za izdavanje dozvola

Ovlašteni ispitivači vožnje

Izmjene i dopune nakon izbijanja bolesti COVID-19

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (revidirana) (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.–60.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2006/126/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2021/267 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja, odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe EU) 2020/698 (SL L 60, 22.2.2021., str. 1.–20.)

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Odluka Komisije (EU) 2016/1945 od 14. listopada 2016. o jednakovrijednosti između kategorija vozačkih dozvola (SL L 302, 9.11.2016., str. 62.–162.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 575/2014 od 27. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 383/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva u pogledu vozačkih dozvola koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 159, 28.5.2014., str. 47.–49.)

Uredba Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva s obzirom na vozačke dozvole koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 120, 5.5.2012., str. 1.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 07.07.2021