Sigurnosna zaštita brodova i luka

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 725/2004 o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Posljedice pandemije bolesti COVID-19

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. srpnja 2004.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

KLJUČNI POJMOVI

Pomorska sigurnost: kombinacija preventivnih mjera namijenjenih zaštiti pomorskog prometa i luka od opasnosti namjernih protuzakonitih djelovanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (SL L 129, 29.4.2004., str. 6.–91.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 725/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (SL L 310, 25.11.2005., str. 28.–39.)

Pogledati pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 08.07.2020