Dodjela slotova u zračnim lukama EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom se osigurava da se u zračnim lukama čiji kapacitet je ograničen, raspoloživi slotovi* za slijetanje i uzlijetanje koriste na učinkovit način i budu raspoređeni na jednak, nediskriminirajući i transparentan način.

KLJUČNE TOČKE

Koordinator/službenik za rasterećenje reda letenja

Kapacitet zračne luke

Koordinacijski odbor

Postupak dodjele vremenskih slotova

Provedba

Izmjene

Izvorna uredba izmijenjena je 5 puta

OD KADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 22. veljače 1993.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Slot: dozvola koju daje koordinator za korištenje u punom opsegu infrastrukture potrebne za izvođenje zračnih usluga u koordiniranoj zračnoj luci određenog dana i sata u svrhe slijetanja i uzlijetanja zrakoplova;
Koordinirana zračna luka: zračna luka s visokim stupnjem preopterećenosti, gdje potražnja premašuje kapacitet u relevantnim razdobljima, i gdje je, u svrhu slijetanja i uzlijetanja, potrebno da koordinator zračnom prijevozniku dodijeli slot.
Zračna luka s rasterećenim redom letenja zračna luka gdje postoji mogućnost preopterećenosti u nekim razdobljima i koja ima postavljenog službenika zaduženog za olakšavanje poslovanja zračnih prijevoznika koji posluju ili namjeravaju poslovati u dotičnoj zračnoj luci.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EEZ) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (SL L 14, 22.1.1993., str. 1.–6.)

Naknadne izmjene Uredbe (EEZ) br. 95/93 ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice, u izmijenjenoj verziji (COM (2008) 227 final, 30.4.2008.)

Komunikacija Komisije o primjeni uredbe (EZ) 793/2004 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (COM(2007) 704 final, 15.11.2007.)

Posljednje ažuriranje 11.05.2020