Prava putnika u željezničkom prometu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njezin je cilj uspostaviti prava i obveze putnika u željezničkom prometu, kako bi ih se zaštitilo posebno u slučaju prekida putovanja, te poboljšati kvalitetu i učinkovitost putničkih usluga u željezničkom prijevozu.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Prava putnika

Putnici u željezničkom prometu imaju sljedeća temeljna prava:

Ugovor i informacije o prijevozu

Putnicima treba pružiti jasne i dostupne informacije:

Podaci koji se pružaju osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moraju biti u dostupnom obliku.

Kašnjenja i otkazivanja putovanja

U slučaju kašnjenja u dolasku na konačno odredište dužeg od 60 minuta, putnici imaju pravo na:

Ako se putnici ne odluče za povrat cijene karte već za nastavak putovanja, mogu zahtijevati minimalnu naknadu koja iznosi:

U slučaju kašnjenja u dolasku ili odlasku koje je duže od 60 minuta, putnici imaju pravo dobiti:

Osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću

Zakonodavstvom EU-a o pravima putnika u željezničkom prometu osigurat će se da osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću mogu putovati na način koji je usporediv s putovanjem ostalih građana. Dakle, oni Uredbom dobivaju sljedeća prava:

Zaštita, pritužbe i kvaliteta usluge

Provedba u zemljama EU-a

Zemlje EU-a moraju imenovati neovisno tijelo ili tijela zadužena za provedbu Uredbe. Putnici mogu podnijeti pritužbu bilo kojem od tih tijela ako smatraju da se njihova prava nisu poštovala.

Zemlje EU-a moraju donijeti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za kršenje ove Uredbe.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. prosinca 2009.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.–41.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1371/2007 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.–77.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Komunikacija Komisije – Smjernice za tumačenje Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL C 220, 4.7.2015., str. 1.–10.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izuzećima koja su odobrila države članice na temelju Uredbe (EZ) 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (COM (2015) 117 final, 11.3.2015.)

Posljednje ažuriranje 19.03.2020