Državljani zemalja izvan EU-a – pravila o dugotrajnom boravištu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2003/109/EZ – status državljana zemalja izvan EU-a s dugotrajnim boravištem

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Zakonodavstvo se ne primjenjuje u Ujedinjenoj Kraljevini, Irskoj ili Danskoj koje politiku imigracije i azila uređuju na poseban način.

Direktiva je izmijenjena i dopunjena 2011. godine kako bi obuhvaćala državljane zemalja izvan EU-a, poput izbjeglica ili osoba bez državljanstva, koji uživaju međunarodnu zaštitu.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. siječnja 2004. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 23. siječnja 2006..

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Državljanin treće zemlje: svatko tko nije državljanin zemlje EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL L 16, 23.1.2004., str. 44.–53.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2003/109/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 2004/114/EZ od 13. prosinca 2004. o uvjetima prihvata državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja bez naknade ili volonterstva (SL L 375, 23.12.2004., str. 12.–18.)

Direktiva (EU) 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21.5.2016., str. 21.–57.)

Posljednje ažuriranje 23.08.2016