Odvjetnici koji stalno obavljaju odvjetničku djelatnost u inozemstvu – pravila EU-a

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/5/EZ – stalno obavljanje odvjetničke djelatnosti u zemlji EU-a različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktiva omogućuje odvjetnicima koji su stekli kvalifikacije u jednoj zemlji EU-a, stalno obavljanje odvjetničke djelatnosti u drugoj zemlji pod stručnim nazivom iz matične zemlje. Direktiva se primjenjuje na državljane EU-a, ovlaštene za obavljanje odvjetničke djelatnosti pod stručnim nazivom „odvjetnik” , ali sustav se također proširuje i na sve državljane Europskog gospodarskog područja i Švicarske.

KLJUČNE TOČKE

Pravo obavljanja djelatnosti

Područja djelovanja

Jednako stajalište

Zajedničko obavljanje djelatnosti

Ako je država primateljica odobrila zajedničko obavljanje djelatnosti, jedan ili više odvjetnika iz istog udruženja u matičnoj zemlji mogu svoje stručne djelatnosti obavljati kao članovi udruženja u državi primateljici.

Mjerodavni kodeks

Odvjetnici koji stalno obavljaju djelatnost u drugoj zemlji EU-a podliježu istim pravilima odvjetničkog kodeksa države primateljice, čak i u slučaju da ostanu podložni deontologiji njihove matične zemlje.

Disciplinski postupak

Odvjetnici koji obavljaju djelatnost pod stručnim nazivom iz matične zemlje podložni su disciplinskim postupcima države primateljice EU-a.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 14. ožujka 1998. Zemlje EU-a morale su je transponirati u nacionalno zakonodavstvo do 14. ožujka 2000.

POZADINA

Drugi pravni instrumenti EU-a također se primjenjuju na pravnu struku. Odnose se na:

DOKUMENT

Direktiva 98/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o olakšavanju stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija (SL L 77, 14.3.1998., str. 36.–43.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 1999/93/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 77/249/EEZ od 22. ožujka 1977. o olakšavanju učinkovitog ostvarivanja slobode pružanja odvjetničkih usluga (SL L 78, 26.3.1977., str. 17.–18.). Vidi pročišćeni tekst.

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.–142.). Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 28.10.2015