Pravila o ugovorima o javnim radovima, ugovorima o javnoj nabavi robe te ugovorima o javnim uslugama

Ovaj zakon nastoji osigurati otvoreno tržište za javnu nabavu kao i poštenu primjenu pravila za dodjelu ugovora o javnim radovima, nabavi robe i uslugama.

SAŽETAK

Direktiva 2004/18/EZ definira pravila Europske unije (EU) za dodjelu ugovora o javnim radovima, nabavi robe i uslugama. Njezin cilj je osigurati da je proces javne nabave pošten i otvoren ponuditeljima iz cijelog EU-a.

Područje primjene

Zakon obuhvaća većinu javnih ugovora osim za komunalne usluge (vodno gospodarstvo, promet, energetika i poštanske usluge), telekomunikacije, koncesije pružanja usluga (poput vođenja postojećeg parkirališta) i određene ugovore obrane i sigurnosti.

4 vrste procedura

Transparentnost

Ona se osigurava objavom obavijesti o javnim ugovorima u Službenom listu EU-a i TED bazi podataka, kao i na nacionalnoj razini. Sve objave moraju sadržavati identične informacije kako se ne bi dala prednost niti jednom ponuditelju. One sadrže informacije kao što su:

Dodjela ugovora

Ugovori se dodjeljuju na osnovu:

Pragovi

Obuhvaćeni su svi ugovori o javnim radovima s vrijednosti iznad određenog praga. Pragovi se izračunavaju svake dvije godine.

Od 1. siječnja 2014. godine, glavni pragovi za ugovore o nabavi za javne radove, javnu nabavu robe i javne usluge izmijenjeni su Uredbom (EU) br. 1336/2013 i glase kako slijedi:

Tijela središnje državne uprave

Ugovori o nabavi robe koje dodjeljuju tijela središnje državne uprave koja djeluju u polju obrane: (i) za proizvode navedene u Prilogu V.: 134 000 EUR; (ii) za druge proizvode: 207 000 EUR.

Ostali naručitelji osim tijela središnje državne uprave

Direktiva 2004/18/EZ ostaje na snazi do 18.4.2016., datuma kada na snagu stupa nova direktiva (Direktiva 2014/24/EU) koja će je zamijeniti.

DOKUMENT

Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30.4.2004., str. 114.–240.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2004/18/EZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 134, 30.4.2004., str. 1.–113.)

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.–242.)

Posljednje ažuriranje 30.09.2015