Jedinstveni rječnik javne nabave

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2195/2002 o Jedinstvenom rječniku javne nabave EU-a

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)(SL L 340, 16.12.2002., str. 1.–562.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 2195/2002 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENT

Uredba Komisije (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (SL L 329, 17.12.2003., str. 1.–270.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4.6.2008., str. 65.–226.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 15.02.2016