Najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani

Kako bi osigurala visoke razine javnog zdravlja, Europska unija ovim zakonom definira najveće dopuštene razine određenih kontaminanata u hrani. Kontaminanti su tvari koje nisu namjerno dodane hrani, ali su se našle u njoj tijekom proizvodnje, pakiranja, prijevoza itd.

DOKUMENT

Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

SAŽETAK

Kako bi osigurala visoke razine javnog zdravlja, Europska unija ovim zakonom definira najveće dopuštene razine određenih kontaminanata u hrani. Kontaminanti su tvari koje nisu namjerno dodane hrani, ali su se našle u njoj tijekom proizvodnje, pakiranja, prijevoza itd.

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Određuje najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani, posebice s ciljem zaštite zdravlja najosjetljivijih skupina stanovišta, tj. djece, starijih osoba i trudnica.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Obuhvaćeni su sljedeći kontaminanti:

Ograničenja

Hrana s višim razinama kontaminanata od navedenih u Prilogu zakonu ne smije se prodavati. Ta ograničenja pokrivaju jestivi dio hrane, a također se primjenjuju na spojeve ili prerađenu, sušenu ili razrijeđenu hranu.

Uredba također propisuje najviše dopuštene količine kontaminanata na najnižoj razini koja je razumno ostvariva uz dobre prakse proizvodnje ili dobre poljoprivredne prakse (ALARA).

Zabrana miješanja

Označivanje

Oznake na kikirikiju, drugim uljaricama, orasima, suhom voću, riži i kukuruzu koji se prodaju kao hrana koja se mora podvrgnuti sortiranju ili drugoj fizikalnoj obradi prije prehrane ljudi moraju uključivati tekst „Proizvod mora biti podvrgnut sortiranju ili drugoj fizikalnoj obradi da bi se smanjila kontaminacija aflatoksinima prije uporabe za prehranu ljudi ili uporabe kao sastojak hrane”.

Oznake na kikirikiju, drugim uljaricama, proizvodima dobivenih iz uljarica i žitarica moraju navoditi namijenjenu uporabu i identifikacijski kod serije.

Iznimke

Neke zemlje EU-a mogu prekoračiti razine dioksina i PCB-ova za pojedine ribe i riblje proizvode podrijetlom iz Baltika i namijenjene potrošnji na njihovu teritoriju. Njihove oznake moraju upozoravati na potencijalni rizik za zdravlje potrošača.

Testiranje

Zemlje EU-a moraju testirati razine nitrata u povrću koje vjerojatno sadržava znatne količine (posebice zeleno lisnato povrće). Svoje rezultate moraju poslati Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 9. siječnja 2007.

POZADINA

Za više informacija posjetite internetsku stranicu Europske komisije o kontaminantima u hrani.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1881/2006

9.1.2007.

Primjenjiva od 1.3.2007.

S L 364, 20. 12. 2006., str. 5.-24.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1126/2007

30.9.2007.

-

SL L 255, 29. 9. 2007., str. 14.-17.

Uredba (EZ) br. 629/2008

23.7.2008.

-

SL L 173, 3. 7. 2008., str. 6.-9.

Uredba (EZ) br. 165/2010

9.3.2010.

-

SL L 50, 27. 2. 2010., str. 8.-12.

Uredba (EU) br. 420/2011

20.5.2011.

-

SL L 111, 30. 4. 2011., str. 3.-6.

Uredba (EU) br. 1258/2011

23.12.2011.

-

SL L 320, 3. 12. 2011., str. 15.-17.

Uredba (EU) br. 1259/2011

23.12.2011.

-

SL L 320, 3. 12. 2011., str. 18.-23.

Uredba (EU) br. 594/2012

26. 7. 2012.

-

SL L 176, 6. 7. 2012., str. 43.-45.

Uredba (EU) br. 1058/2012

3. 12. 2012.

-

SL L 313, 13. 11. 2012., str. 14.-15.

Uredba (EU) br. 1067/2013

20. 11. 2013.

-

SL L 289, 31. 10. 2013., str. 56.-57.

Uredba (EU) br. 212/2014

27. 3. 2014.

-

SL L 67, 7. 3. 2014., str. 3.-4.

Uredba (EU) br. 362/2014

30. 4. 2014.

-

SL L 107, 10. 4. 2014., str. 56.-56.

Uredba (EU) br. 488/2014

2. 6. 2014.

-

SL L 138, 13. 5. 2014., str. 75.-79.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 1881/2006 uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.-3.).

Posljednje ažuriranje 20.04.2015