Sigurnost proizvoda: opća pravila

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Direktiva, poznata i kao Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda, zahtijeva od trgovačkih društava da osiguraju da su predmeti na prodaju sigurni i da poduzmu korektivne radnje kada se utvrdi da to nije slučaj.

Njome se uvodi sustav brzog uzbunjivanja EU-a za opasne neprehrambene proizvode*. To omogućuje nacionalnim tijelima brzu razmjenu informacija o svim mjerama poduzetima za povlačenje takvih proizvoda iz prodaje.

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. siječnja 2002. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 15. siječnja 2004.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Proizvod: svaki proizvod koji je namijenjen za prodaju ili koji bi potrošači mogli upotrijebiti, bez obzira na to je li nov, rabljen ili prerađen.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.–17.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2001/95/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/417 оd 8. studenoga 2018. o utvrđivanju smjernica za upravljanje Sustavom Europske unije za brzu razmjenu informacija „RAPEX” uspostavljenim prema članku 12. Direktive 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda te njegovim sustavom obavješćivanja (SL L 73, 15.3.2019., str. 121.–187.)

Odluka Komisije 2010/15/EU od 16. prosinca 2009. o utvrđivanju smjernica za upravljanje Sustavom Zajednice za brzu razmjenu informacija „RAPEX” utvrđenim prema članku 12. te postupkom obavješćivanja utvrđenim prema članku 11. Direktive 2001/95/EZ (Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda) (SL L 22, 26.1.2010., str. 1.–64.)

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda (SL C 38, 17.2.2009., str. 11.–14.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (COM(2008) 905 final od 14. siječnja 2009.)

Posljednje ažuriranje 14.09.2015