Pravila EU-a o odobravanju, uvozu i proizvodnji lijekova za veterinarsku primjenu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2001/82/EZ – zakonik EU-a o veterinarsko-medicinskim proizvodima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Uspostavlja pravila EU-a o odobravanju, proizvodnji, nadzoru, prodaji, distribuciji i uporabi veterinarsko-medicinskih proizvoda*.

Ona će 28. siječnja 2022. biti stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) 2019/6.

KLJUČNE TOČKE

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2001/82/EZ bit će stavljena izvan snage i zamijenit će je Uredba (EU) 2019/6 od 28. siječnja 2022.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 18. prosinca 2001.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Veterinarsko-medicinski proizvodi: Bilo koja tvar ili kombinacija tvari koje se koriste za liječenje ili sprječavanje bolesti životinja.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima (SL L 311, 28.11.2001., str. 1.-66.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2001/82/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (SL L 4, 7.1.2019., str. 43.-167.)

Posljednje ažuriranje 07.07.2016