Pravila EU-a o odobravanju, uvozu i proizvodnji lijekova za ljude

Lijekovi za ljudsku upotrebu moraju zadovoljiti stroge postupke davanja odobrenja kako bi dokazali da zadovoljavaju visoke norme kakvoće i sigurnosti. Također je potrebno ukinuti različite nacionalne odredbe kako bi se osiguralo da oni budu dostupni u cijeloj Europskoj uniji (EU).

DOKUMENT

Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu.

SAŽETAK

Lijekovi za ljudsku upotrebu moraju zadovoljiti stroge postupke davanja odobrenja kako bi dokazali da zadovoljavaju visoke norme kakvoće i sigurnosti. Također je potrebno ukinuti različite nacionalne odredbe kako bi se osiguralo da oni budu dostupni u cijeloj Europskoj uniji (EU).

ČEMU SLUŽI OVAJ KODEKS?

Njime se povezuju sve postojeće odredbe koje su na snazi, vezane uz prodaju, proizvodnju, označivanje, klasificiranje, promet i oglašavanje lijekova za ljudsku uporabu u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 18. prosinca 2001.

Za više informacija, pogledajte rubriku Lijekovi za ljudsku uporabu na mrežnoj stranici Europske komisije.

KLJUČNI POJMOVI

* Farmakovigilancijski sustavi: sustavi koji se uspostavljaju s ciljem praćenja učinaka lijekova te, posebice, za identifikaciju i procjenu nuspojava.

* Homeopatski lijekovi: lijekovi utemeljeni na ideji da tijelo ima sposobnost samo sebe zacijeliti, tj. da tvar koja uzrokuje simptome bolesti kod zdravih ljudi može izliječiti slične simptome kod bolesnih.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2001/83/EZ

18.12.2001.

-

SL L 311 od 28.11.2001., str. 67. - 128.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2001/83/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za informaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Komisije 2003/94/EZ od 8. listopada 2003. o utvrđivanju načela i smjernica dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lijekova za humanu primjenu i ispitivanih lijekova za humanu primjenu (SL L 262 od 14.10.2003., str. 22. - 26.).

Smjernice od 5. studenoga 2013. za dobru praksu u prometu lijekova za humanu primjenu (SL C 343 od 23.11.2013., str. 1.).

Smjernice od 19. ožujka 2015. o načelima dobre prakse u prometu djelatnih tvari za lijekove za humanu primjenu (SL C 95 od 21.3.2015., str. 1. - 9.).

Smjernice od 19. ožujka 2015. za formaliziranu ocjenu rizika radi utvrđivanja odgovarajuće dobre proizvođačke prakse za pomoćne tvari u lijekovima za humanu primjenu (SL C 95 od 21.3.2015., str. 10. - 13.).

Posljednje ažuriranje 06.08.2015