Označivanje obuće

Označivanje obuće i njezinih dijelova potrošačima pruža podatke kako bi im se omogućilo da donesu informirane odluke o kupovini. Također pomaže u zaštiti industrije od nelojalne konkurencije i poboljšava funkcioniranje unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji (EU).

DOKUMENT

Direktiva 94/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču.

SAŽETAK

Označivanje obuće i njezinih dijelova potrošačima pruža podatke kako bi im se omogućilo da donesu informirane odluke o kupovini. Također pomaže u zaštiti industrije od nelojalne konkurencije i poboljšava funkcioniranje unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji (EU).

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Popisuje pravila za označivanje obuće:

KLJUČNE TOČKE

Za obuću je dostupna i dobrovoljna eko-oznaka EU-a. Ova oznaka pomaže potrošačima identificirati obuću čiji životni ciklus (proizvodnja, korištenje i odlaganje) ima mali utjecaj na okoliš.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 94/11/EZ

9.5.1994.

23.9.1995.

SL L 100, 19.4.1994., str. 37. - 41.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2006/96/EZ

1.1.2007.

1.1.2007.

SL L 363, 20.12.2006., str. 81. - 106.

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013.

1.7.2013.

SL L 158, 10.6.2013., str. 172. - 183.

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 94/11/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Posljednje ažuriranje 19.08.2015