Odlaganje polikloriranih bifenila (PCB) i polikloriranih terfenila (PCT)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 96/59/EZ o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Usklađuje zakonodavstvo o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT)* i dekontaminaciji ili odlaganju opreme koja ih sadržava.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. rujna 1996. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 16. ožujka 1998.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Poliklorirani bifenili (PCB) i poliklorirani terfenili (PCT): skupina umjetnih spojeva koji se su naširoko koristili u prošlosti, uglavnom kod električne opreme. U mnogim zemljama zabranjeni su krajem 1970-ih godina zbog zaštite okoliša.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24.9.1996., str. 31.-35.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 96/59/EZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2001/68/EZ od 16. siječnja 2001. o utvrđivanju dvije referentne metode mjerenja PCB-a u skladu s člankom 10. točkom (a) Direktive Vijeća 96/59/EZ o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2001) 107) (SL L 23, 25.1.2001., str. 31.)

Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.-49.)

Pogledajte pročišćeni tekst

Posljednje ažuriranje 13.02.2017