Genetski modificirani organizmi – sljedivost i označivanje

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1830/2003 o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama (GMO-ova) te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se uspostavljaju pravila koja osiguravaju da se proizvodi koji sadrže GMO-ove* te hrana i hrana za životinje proizvedena od njih mogu pratiti u svim fazama proizvodnje i kroz distribucijski lanac.

Pravila obuhvaćaju označivanje, praćenje okolišnih i zdravstvenih rizika te mogućnost povlačenja proizvoda kada je to potrebno.

KLJUČNE TOČKE

Sljedivost

Sljedivost (sposobnost praćenja GMO-ova i proizvoda proizvedenih od GMO-ova u svim fazama njihove proizvodnje i kroz distribucijski lanac) je ključna za pružanje informacija i zaštitu potrošača i trgovaca prehrambenih proizvoda vezano uz hranu/hranu za životinje proizvedenu iz GMO-ova. Ona im omogućuje da donesu informirane odluke utemeljene na točnim oznakama.

Postoje tri glavna zahtjeva za prodavače:

Ove informacije potrebno je osigurati u svakom koraku proizvodnog i distribucijskog lanca i moraju se čuvati pet godina.

Označivanje

Ambalaža proizvoda za krajnje kupce ili zapakiranih proizvoda koji sadržavaju GMO-ove treba biti označena na sljedeći način: „Ovaj proizvod sadrži genetički modificirane organizme [ili nazive organizama]”.

Inspekcije i kontrole

Zemlje EU-a moraju provoditi inspekcije, kontrole uzoraka i testove kako bi osigurale pridržavanje pravila vezanih uz označivanje GMO-ova.

Svaka zemlja također mora propisati učinkovite kazne za kršenje. Proizvodi mogu biti povučeni ako imaju nepredviđene nepovoljne učinke na zdravlje ili okoliš.

Nacionalna tijela dobivaju tehničke upute od Europske komisije. Komisija vodi središnji registar referentnog materijala za GMO-ove, koji se koristi za detekciju GMO-ova dopuštenih u EU-u, kao i informacije o nedopuštenim GMO-ovima.

Izuzeća

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 7. studenoga 2003.

POZADINA

Za više informacija pogledajte odjeljak Sljedivost i označivanje – pravila EU-a.

KLJUČNI POJAM

* Genetski modificirani organizmi – biljke ili životinje koje se uzgajaju da bi dale veći prinos ili bile otporne na bolesti, izmjenom staničnog ili genetskog sastava.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.–28.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1830/2003 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ – Deklaracija Komisije (SL L 106, 17.4.2001., str. 1.–39.). Vidjeti pročišćeni tekst.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Preispitivanje postupka odlučivanja o genetski modificiranim organizmima (GMO-ovima) (COM(2015) 176 završna verzija od 22.4.2015.)

Posljednje ažuriranje 18.04.2016