Osobna zaštitna oprema

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 89/686/EEZ — osobna zaštitna oprema

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Definicija i područje primjene

OZO je bilo koji uređaj ili naprava:

Direktiva se ne primjenjuje:

Neophodni zahtjevi

Usklađene norme

Ocjenjivanje sukladnosti i tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Potvrda o sukladnosti i oznaka CE

Države EU-a ne zabranjuju, ograničavaju ili ometaju stavljanje na tržište OZO-a koji imaju oznaku CE za koje vrijedi sljedeće:

Oznaku sukladnosti CE lijepi proizvođač ili njegov zastupnik u EU-u.

Stavljanje izvan snage

Direktivu 89/686/EEZ stavit će izvan snage i zamijeniti Uredba (EU) 2016/425 koja će stupiti na snagu 21. travnja 2018.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Države EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 31. prosinca 1991. Primjenjuje se od 1. srpnja 1992.

POZADINA

Ovu direktivu dopunjuju direktive o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika, osobito Direktiva 89/656/EEZ o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu.

* KLJUČNI POJMOVI

Pregled tipa: kada odobreno ispitivačko tijelo utvrdi i potvrdi da model OZO-a udovoljava odgovarajućim odredbama ove direktive.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL L 399, 30.12.1989., str. 18.–38.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 89/686/EEZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 51.–98.)

Posljednje ažuriranje 20.09.2016