Slanje sudskih i izvansudskih pismena između zemalja EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1393/2007 o dostavi, u zemljama EU-a, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj je uspostava brzog, sigurnog i standardiziranog postupka slanja sudskih* i izvansudskih pismena* u građanskim ili trgovačkim stvarima između stranaka u različitim državama Europske unije (EU).

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Daljnje unaprjeđenje dostave (slanja) sudskih i izvansudskih pismena

Uredba, koja zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 1348/2000 uvodi:

Tijela unutar zemalja EU-a jamče slanje

Ubrzavanje dostave sudskih i izvansudskih pismena

Dostava pismena sukladno propisima zemlje EU-a primateljice u roku od mjesec dana

Obavješćivanje adresata o pravu na odbitak primitka pismena

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 13. studenoga 2008., osim članka 23. (o dostavi i objavi određenih informacija zemalja EU-a) koji se primjenjuje od 13. kolovoza 2008.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Sudsko pismeno: pravni dokument koji se izdaje tijekom građanske ili trgovačke parnice (na primjer pismeno kojim se pokreće postupak, nalog ili presuda) koji se mora dostaviti stranci.

Izvansudsko pismeno: pravni dokument koji se dostavlja, ali je izvan spisa predmeta (na primjer račun ili obavijest o deložaciji).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL L 324, 10.12.2007., str. 79.–120.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe Vijeća (EZ) br. 1393/2007 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 16.08.2016