Postupak za europski platni nalog

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1896/2006 – stvaranje postupka za europski platni nalog

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Postupak za europski platni nalog primjenjuje se na sve građanske i trgovačke stvari u slučajevima gdje najmanje jedna od strana živi u zemlji EU-a različitoj od one u kojoj je podnesen zahtjev za nalog.

Ovaj se postupak ne odnosi na određene probleme:

Postupak za zahtjev

Izdavanje europskog platnog naloga

Dostava europskog platnog naloga tuženiku

Europski platni nalog dostavlja se tuženiku u skladu s nacionalnim pravom zemlje u kojoj se dostavlja. Moguće metode dostavljanja europskog platnog naloga, s dokazom ili bez dokaza da ga je tuženik preuzeo, utvrđene su u uredbi.

Osporavanje europskog platnog naloga

Tuženik može zahtijevati preispitivanje europskog platnog naloga pred nadležnim sudom nakon isteka 30-dnevnog vremenskog ograničenja za ulaganje prigovora ako:

Ako sud odbije tuženikov zahtjev, europski platni nalog ostaje na snazi. Ako, s druge strane, sud odluči da je preispitivanje opravdano, europski platni nalog postaje ništav.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 12. prosinca 2008.

POZADINA

Postupak za platne naloge

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog (SL L 399, 30.12.2006., str. 1.–32.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1896/2006 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni Uredbe (EZ) 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog (COM(2015) 495 završna verzija od 13.10.2015.)

Posljednje ažuriranje 25.01.2016