Sudski nalozi kojima se zamrzava imovina ili osiguravaju dokazi vezani uz kazneno djelo – priznavanje u inozemstvu

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka 2003/577/PUP – izvršavanje odluka o zamrzavanju u inozemstvu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA OKVIRNA ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Što je nalog o zamrzavanju?

To je privremeni nalog pravosudnog tijela kojim se sprječava zločince da skriju, prodaju ili koriste imovinu, dokumente ili podatke u kriminalnim aktivnostima.

Ova odluka primjenjuje se na naloge o zamrzavanju izdane u svrhu:

Kaznena djela

Određeni broj ozbiljnih kaznenih djela ne zahtijeva provjeru dvostruke kažnjivosti – tj. da je kazneno djelo zločin i u zemlji EU-a koja je izdala nalog (zemlja izdavateljica) i u zemlji koja ga izvršava (zemlja izvršiteljica). Međutim, kazneno djelo mora biti kažnjivo u zemlji izdavateljici kaznom zatvora u maksimalnom trajanju od najmanje tri godine. Kaznena djela uključuju:

Priznavanje i izvršenje

Pravosudno tijelo zemlje izdavateljice šalje potvrdu pravosudnom tijelu zemlje izvršiteljice kojom traži izvršenje naloga. Zemlja izvršiteljica mora:

Nepriznavanje ili neizvršenje

Zemlja izvršiteljica može odbiti priznavanje ili izvršenje naloga ako:

Odgoda izvršenja

Izvršenje naloga može se odgoditi kada:

Zainteresirane stranke

Zemlje EU-a moraju osigurati da bilo koja zainteresirana stranka na koju se odnosi nalog o zamrzavanju, uključujući i legitimne treće strane, ima pristup pravnim lijekovima za zaštitu svojih legitimnih interesa, bez zahtijevanja obustave naloga.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 2. kolovoza 2003. Zemlje EU-a morale su je uvrstiti u svoje nacionalno pravo do 2. kolovoza 2005.

POZADINA

Oduzimanje i zamrzavanje imovine

DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2.8.2003., str. 45.–55.)

Ispravak Okvirne odluke Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2.8.2003.) (SL L 374, 27.12.2006., str. 20.)

VEZANI DOKUMENTI

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24.11.2006., str. 59. – 78.)

Izviješće Komisije utemeljeno na članku 14. Okvirne odluke Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (COM(2008) 885 završna verzija od 22.12.2008.)

Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1.5.2014, str. 1. – 36.)

Posljednje ažuriranje 25.01.2016