Zaštita eura od krivotvorenja – Europol

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2005/511/PUP kojom se Europol imenuje središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja eura

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Odlukom se Europol imenuje središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja eura radi učinkovite primjene Međunarodne konvencije o sprečavanju krivotvorenja novca donesene 1929. u Ženevi (Ženevska konvencija) i povećanja suradnje između samih država Europske unije (EU) te suradnje između država EU-a, Europola i država izvan EU-a.

KLJUČNE TOČKE

EU povećava suradnju između država EU-a te između država EU-a i Europola s ciljem zaštite eura od krivotvorenja na međunarodnoj razini. Države izvan EU-a trebaju središnju kontaktnu točku radi podataka o krivotvorenim eurima. Sve te podatke treba skupiti u Europolu radi analize, a Europol djeluje kao središnji ured za sprečavanje krivotvorenja eura na temelju Ženevske konvencije.

Uloga Europola

Učinkovita primjena Ženevske konvencije iz 1929.

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. srpnja 2005.

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2005/511/PUP od 12. srpnja 2005. o zaštiti eura od krivotvorenja imenovanjem Europola središnjim uredom za sprečavanje krivotvorenja eura (SL L 185, 16.7.2005., str. 35.–36.)

Posljednje ažuriranje 23.03.2017