Poslovnik Vijeća Europske unije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2009/937/EU o donošenju Poslovnika Vijeća

ČEMU SLUŽI OVAJ POSLOVNIK?

KLJUČNE TOČKE

Vijeće je institucija EU-a u kojoj se sastaju predstavnici zemalja EU-a. Svaku zemlju predstavlja po jedan predstavnik na ministarskoj razini, koji može obvezati vladu te zemlje. Zajedno s Europskim parlamentom, Vijeće obavlja zakonodavne funkcije. Ono donosi zakonodavne akte, po redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku. Vijeće zajedno s Europskim parlamentom obavlja proračunske funkcije. Konačno, Vijeće obavlja funkcije izrade politika i koordinacije.

Sastavi Vijeća

Predsjedavanje Vijećem Europske unije

Coreper, odbori i radne skupine

Funkcioniranje Vijeća

Glasanje kvalificiranom većinom

Novi postupak glasanja kvalificiranom većinom uveden je 1. studenoga 2014., kao pravilo „dvostruke većine”.

Transparentnost i objava akata Vijeća

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVAJ POSLOVNIK?

Primjenjuju se od 1. prosinca 2009.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.–61.)

Sukcesivne izmjene i dopune Odluke 2009/937/EU uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Odluka vijeća (EU) 2020/430 od 23. ožujka 2020. o privremenom odstupanju od Poslovnika Vijeća s obzirom na poteškoće u vezi s putovanjima uzrokovane pandemijom covida-19 u Uniji (SL L 88I, 24.3.2020., str. 1.–2.)

Posljednje ažuriranje 19.06.2020