Nepisani izvori europskog prava: dopunski zakoni

 

SAŽETAK:

Članak 19. Ugovora o Europskoj uniji

ČEMU SLUŽI ČLANAK 19. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI?

KLJUČNE TOČKE

Što znače dopunski zakoni?

Koji su dodatni izvori prava?

Temeljna prava

KLJUČNI POJMOVI

Prethodna odluka: odluka Suda Europske unije kao odgovor na pitanje nacionalnog suda o tumačenju ili valjanosti prava EU-a, čime se pridonosi ujednačenoj primjeni tog prava.
Sudska praksa: pravo utvrđeno na temelju ishoda prethodnih slučajeva.
Međunarodno pravo: skup pravila kojima se uređuju odnosi između država i naroda i među njima.

GLAVNI DOKUMENT

Pročišćena verzija Ugovora o Europskoj uniji – Glava III. – Odredbe o institucijama – Članak 19. (SL C 202, 7.6.2016., str. 27.)

VEZANI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio prvi – Načela – Glava I. – Kategorije i područja nadležnosti Unije – Članak 6. (SL C 202, 7.6.2016., str. 52.–53.)

Posljednje ažuriranje 12.03.2018