Jednostrani akti

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

članak 288. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

članak 289. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ČEMU SLUŽE ČLANCI 288. I 289. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE (UFEU)?

U njima se opisuju glavni jednostrani akti Europske unije (članak 288.) i posebice oni zakonodavni akti (članak 289.).

KLJUČNE TOČKE

Što su jednostrani akti?

Koje su različite vrste jednostranih akata?

Pravni položaj jednostranih akata

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske Unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Odredbe o institucijama – Poglavlje 2. – Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe – Odjeljak 1. – Pravni akti Unije – Članak 288. (bivši članak 249. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 171.–172.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske Unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Odredbe o institucijama – Poglavlje 2. – Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe – Odjeljak 1. – Pravni akti Unije – Članak 289. (SL C 202, 7.6.2016., str. 172.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2018