Nadzori nabave i posjedovanja vatrenog oružja

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 91/477/EEZ – nadzor nabave i posjedovanja oružja

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva uspostavlja četiri kategorije vatrenog oružja prema njihovoj razini opasnosti koje su utvrđene u Prilogu I. Direktive.

Područje primjene

Direktiva se ne primjenjuje na komercijalne prijenose bojnog oružja i streljiva* niti njihovu nabavu ili posjedovanje od strane:

Direktiva ne utječe na primjenu nacionalnih odredbi koje se odnose na nošenje oružja, lov ili streljaštvo.

Dozvola za vatreno oružje

Tijela zemlje EU-a izdaju europsku dozvolu za vatreno oružje svakoj osobi koja zakonito posjeduje ili upotrebljava vatreno oružje. Dozvolu uvijek mora posjedovati osoba koje upotrebljava oružje ili oružja na njoj navedena.

Identifikacija i praćenje

Prodaja, nabava i posjedovanje

Dozvoljeni su nabava i posjedovanje oružja kada osoba:

Izdavanje dozvola

Osoba koja ispunjava zahtjeve za nabavu i posjedovanje bilo kojeg vatrenog oružja može dobiti višegodišnju dozvolu. U takvim se slučajevima mora pridržavati određenih formalnosti:

Za nadzor kretanja vatrenog oružja unutar EU-a Direktivom se utvrđuju postupci:

Uloga zemalja EU-a

Preispitivanje i prijedlozi

Europska komisija predstavila je izvješće o primjeni direktive u studenome 2015. kao dio paketa mjera o vatrenom oružju. Paket je obuhvaćao prijedlog za preispitivanje Direktive o vatrenom oružju.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. listopada 1991. Zemlje EU-a trebale su uključiti Direktivu u svoje nacionalno pravo do 1. siječnja 1993.

KLJUČNI POJMOVI

* Vatreno oružje: bilo koje prijenosno oružje s cijevi koje izbacuje, dizajnirano je da izbaci ili se može pretvoriti da izbaci hitac, metak ili projektil djelovanjem zapaljive pokretne sile.

* Streljivo: kompletan naboj ili sastavni dijelovi istoga, uključujući čahure, punjenja, potisni prah, metke i projektile koji se upotrebljavaju u vatrenom oružju.

* Posrednik: bilo koja fizička ili pravna osoba, osim trgovca, čije se trgovanje ili poslovanje u potpunosti ili djelomično sastoji od kupovine, prodaje ili dogovaranja prijenosa oružja.

* Trgovac oružjem: bilo koja fizička ili pravna osoba čije se trgovanje ili poslovanje u potpunosti ili djelomično sastoji od izrade, trgovine, razmjene, posuđivanja, popravljanja ili pretvaranja vatrenog oružja, dijelova ili streljiva.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 256, 13.9.1991., str. 51.–58.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 91/477/EEZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Evaluacija u okviru REFIT-a Direktive Vijeća 91/477/EZ od 18. lipnja 1991., kako je izmijenjena Direktivom 2008/51/EZ od 21. svibnja 2008., o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (COM(2015) 751 završna verzija od 18.11.2015.)

Posljednje ažuriranje 17.03.2016