Privremena putna isprava (PPI)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 96/409/ZVSP o uspostavljanju privremene putne isprave

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Raspon

Odluka se ne odnosi na istekle nacionalne putovnice; posebice je ograničena na slučajeve kad su putne isprave izgubljene, ukradene ili uništene ili su privremeno nedostupne.

Dobivanje PPI-a

Veleposlanstva i konzulati država EU-a izdaju privremene putne isprave u sljedećim okolnostima:

Podnositelj zahtjeva za izdavanje PPI-a mora poslati obrazac za podnošenje zahtjeva zajedno s ovjerenim preslikama bilo kakva dokaza o identitetu i državljanstvu tijelu koje u tu svrhu imenuje država podrijetla osobe.

Naknade i pristojbe

Država EU-a koja izdaje PPI naplatit će podnositelju zahtjeva naknade i pristojbe jednake onima koje bi se inače naplatile za izdavanje hitne putovnice. Podnositelj zahtjeva koji nema dovoljno sredstava za ostale lokalne izdatke primit će, prema potrebi, potrebna novčana sredstva u skladu s uputama koje izda njegova država podrijetla u skladu s Odlukom 95/553/EZ (koja će biti stavljena izvan snage Direktivom (EU) 2015/637 od 1. svibnja 2018.).

Razdoblje valjanosti

Kako bi se osigurali da se građani mogu vratiti na odredište, PPI bi trebao važiti nešto duže od najkraćeg roka potrebnog za okončanje putovanja za koje je izdan. Kod utvrđivanja tog roka u obzir treba uzeti potrebna mjesta za noćenje tijekom puta i presjedanja.

Sigurnosne mjere

U Prilogu III. navedene su sigurnosne mjere vezane uz PPI. One uključuju aspekte poput vrste papira i korištenog brojčanog sustava, kao i načina na koji je stavljen pečat tijela koje izdaje ispravu.

POZADINA

Više informacija potražite na:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka 96/409/ZVSP predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju privremene putne isprave (SL L 168, 6.7.1996., str. 4.-11.)

Sukcesivne izmjene Odluke 96/409/ZVSP uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka 95/553/EZ predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća od 19. prosinca 1995. o zaštiti građana Europske unije od strane diplomatskih i konzularnih predstavništava (SL L 314, 28.12.1995., str. 73.-76.)

Direktiva Vijeća (EU) 2015/637 od 20. travnja 2015. o mjerama koordinacije i suradnje za olakšavanje pružanja konzularne zaštite građanima Unije bez predstavništva u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Odluke 95/553/EZ (SL L 106, 24.4.2015., str. 1.-13.)

Posljednje ažuriranje 23.08.2016