Jedinstveni obrazac za vize državljanima zemalja izvan EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1683/95 – pravila o jedinstvenom obrascu EU-a za vize

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

EU je 1995. stvorio jedinstveni obrazac za vize EU-a u obliku naljepnice koja će se zalijepiti u putnu ispravu državljana zemalja izvan EU-a u skladu s viznim obvezama.

Uredbom se utvrđuju pravila za jedinstveni obrazac za vize, ne samo za zemlje schengenskog prostora*, već i za Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu (1).

KLJUČNE TOČKE

Jedinstveni obrazac primjenjuje se:

U slučaju zemalja schengenskog prostora, primjerice, viza za kratkotrajni boravak koju izdaje jedna od njih ovlašćuje nositelja za putovanje diljem 26 zemalja u trajanju od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Vize za posjete koje prekoračuju to razdoblje ostaju podložne nacionalnim postupcima (tj. za dopuštanje nositelju početka zaposlenja ili pokretanja poslovanja, obrta ili profesije).

Podaci na naljepnici vize

Jedinstvena naljepnica vize određuje broj dana koji državljanin zemlje izvan EU-a može boraviti na schengenskom prostoru te u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini (1). U slučaju schengenske vize dane je potrebno računati od dana ulaska na schengenski prostor (pečat ulaska) do dana izlaska iz schengenskog prostora (pečat izlaska), uključujući oba ta dana.

Točno razdoblje važenja vize naznačeno je na naljepnici vize ispod polja „Trajanje boravka”.

Uredbom (EU) 2017/1370 uvodi se novi dizajn naljepnice vize s dodatnim sigurnosnim značajkama za sprečavanje krivotvorenja. Irska i Ujedinjena Kraljevina (1) ne primjenjuju nove mjere koje su stupile na snagu 17. kolovoza 2017. Neovisno o tome, te zemlje mogu zatražiti od Europske komisije sklapanje sporazuma radi razmjene tehničkih informacija prema modelu njihovih nacionalnih viza.

Tehnički standardi

Jedinstvena viza mora biti u skladu s:

Svaka zemlja EU-a mora odrediti samo jedno tijelo za tiskanje viza. Naziv tog tijela mora priopćiti Komisiji i ostalim zemljama EU-a.

Tehnički standardi za novu naljepnicu vize utvrdit će se u provedbenoj odluci Komisije. Uredba će se primjenjivati najkasnije 15 mjeseci nakon donošenja dodatnih tehničkih standarda iz Uredbe (EZ) br. 1683/95.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. kolovoza 1995.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Zemlje schengenskog prostora: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Švicarska.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (SL L 164, 14.7.1995., str. 1.–4.)

Naknadne izmjene Uredbe (EZ) br. 1683/95 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.–58.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 333/2002 od 18. veljače 2002. o jedinstvenom obliku obrazaca za unošenje vize koju države članice izdaju nositeljima putnih isprava koje država članica koja sastavlja obrazac ne priznaje (SL L 53, 23.2.2002., str. 4.–6.)

Posljednje ažuriranje 01.02.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.