Trgovina govedima i svinjama unutar EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 64/432/EEZ o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar EU-a

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Stavljanje izvan snage

Direktivu 64/432/EEZ stavit će izvan snage Uredba (EU) 2016/429 od 21. travnja 2021.

OTKADA SE PRIMJENJUJE?

Izvornih 6 država Europske ekonomske zajednice (sada države EU-a) trebalo ju je uključiti u nacionalno pravo do 30. lipnja 1965.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

goveda: podobitelj životinja koja obuhvaća stoku, zebue, jakove, bizone i bivole.
svinja: podobitelj životinja koja obuhvaća svinje i divlje svinje.

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (posebno izdanje na engleskom jeziku: Serija I broj 1963. – 1964., str. 164. – 184.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 64/432/EEZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1. – 208.)

Posljednje ažuriranje 04.05.2020