Jednaki uvjeti za stavljanje na tržište sigurnih proizvoda u EU-u (oznaka sukladnosti)

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka br. 768/2008/EZ – zajednički okvir za stavljanje na tržište proizvoda u EU-u

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Utvrđuje zajednička načela i postupke koje zakonodavstvo EU-a mora slijediti prilikom usklađivanja uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda u EU-u i Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Uključuje referentne zahtjeve koji će se pripojiti svaki put kad se zakonodavstvo o proizvodu revidira. Ona je kao takva predložak za buduće zakonodavstvo kojim bi se uskladili uvjeti stavljanja na tržište proizvoda.

Propisuje pravila stavljanja CE oznake*.

KLJUČNE TOČKE

Pruža jasne definicije relevantnih pojmova, kao što su „proizvođač” , „stavljanje na tržište” , „povrat” ili „povlačenje” proizvoda.

Jasne podjele odgovornosti određene su proizvođačima, uvoznicima i distributerima duž proizvodnoga lanca.

Proizvođači moraju osigurati da su njihovi proizvodi u skladu s relevantnim zakonodavstvom te da slijede primjerene postupke ocjenjivanja sukladnosti*. Jednom kada je dokazana sukladnost, na proizvod moraju staviti CE oznaku.

Uvoznici moraju osiguravati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti i da proizvod ima svu potrebnu dokumentaciju i CE oznaku.

Distributeri moraju djelovati s dužnom pažnjom i provjeriti ima li proizvod potrebnu dokumentaciju i CE oznaku.

Predviđen je zajednički niz različitih postupaka ocjenjivanja sukladnosti, poznatih kao moduli. Zakonodavci moraju odlučiti koji je najprimjereniji ovisno o riziku koji proizvod može predstavljati.

Propisana su jedinstvena pravila za imenovanje i nadgledanje prijavljenih tijela koja provode ocjenjivanje sukladnosti na temelju zakonodavstva EU-a. Pravila propisuju njihove odgovornosti kad se provodi ocjenjivanje sukladnosti proizvoda trećih stranaka (odnosno, potvrda o sukladnosti od neovisnog tijela).

Pravila za nadzor tržišta bave se proizvodima koji predstavljaju opasnost po zdravlje ili sigurnost ili nisu u skladu s relevantnim zakonodavstvom.

KLJUČNI POJMOVI

* CE oznaka: označuje da proizvod ispunjava zahtjeve za zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša te da je prošao odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti.

* Ocjenjivanje sukladnosti: postupak kojim se potvrđuje da proizvod zadovoljava potreban zahtjeve nekog postupka, usluge, sustava, osobe ili tijela.

POZADINA

U poslovanju, CE oznaka znači da se proizvod može slobodno kretati kroz Europski gospodarski prostor (zemlje EU-a, Island, Lihtenštajn i Norveška). Za potrošače, to ukazuje da je artikl koji kupuju u skladu s europskim zakonodavstvom o proizvodima.

DOKUMENT

Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka br. 768/2008/EZ

9.7.2008.

SL L 218, 13.8.2008., str. 82.–128.

Posljednje ažuriranje 22.10.2015