Nadležnost i mjerodavno pravo u nasljednim stvarima i europska potvrda o nasljeđivanju

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 650/2012 o nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Uredba se primjenjuje na sve građanske aspekte nasljeđivanja zbog smrti.

Ne primjenjuje se:

Područja građanskog prava koja nisu područje nasljeđivanje, poput režima bračne stečevine, darovanja i mirovinskih planova nisu obuhvaćena ovom uredbom.

Nadležnost i mjerodavno pravo

Primjerice, mjerodavno pravo određuje:

Priznavanje i izvršavanje

Primjenom jedinstvenog prava od strane jedinstvenog tijela na međunarodno nasljeđivanje izbjegavaju se istovremeni postupci s potencijalno suprotstavljenim sudskim odlukama. Time se također osigurava da odluke donesene u jednoj zemlji EU-a budu priznate diljem EU-a bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom. Odluke izvršive u zemlji EU-a u kojoj su donesene izvršive su i u drugoj zemlji EU-a, kada ih je, na zahtjev zainteresirane strane, mjesni sud ondje proglasio izvršivima.

Europska potvrda o nasljeđivanju

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 5. srpnja 2012.

POZADINA

Više informacija potražite na Portalu e-pravosuđe.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju (SL L 201, 27.7.2012., str. 107.–134.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 650/2012 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) br 1329/2014 od 9. prosinca 2014. o uspostavi obrazaca iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju (SL L 359, 16.12.2014., str. 30.– 84.). Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 25.01.2016(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.