Sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o uzajamnoj pravnoj pomoći

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a

Odluka 2009/820/ZVSP o sklapanju, u ime EU-a, Sporazuma o izručenju između EU-a i SAD-a te Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a

Odluka 2003/516/EZ o potpisivanju sporazumâ između EU-a i SAD-a o izručivanju i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA?

KLJUČNE TOČKE

Zemlje članice EU-a i SAD primjenjuju uvjete ovog okvirnog sporazuma na svoje bilateralne ugovore o uzajamnoj pravnoj pomoći. Ako takav ugovor ne postoji, EU i SAD će osigurati primjenjivanje ovog sporazuma.

U slučaju da postojeći bilateralni ugovori između zemalja članica EU-a i SAD-a nisu suglasni sa sporazumom, prevladava okvir EU-a.

Uzajamna pravna pomoć

Pomoć upravnim tijelima

Zaštita osobnih podataka

Provedba sporazuma

Sukladno Članku 17. Sporazuma, EU i SAD su provele pregled funkcioniranja sporazuma tijekom 2015.-2016. godine. Zaključak pregleda je da je, općenito gledajući, Sporazum bio uspješan. Postupak pregleda također je doveo do preporuka za poboljšanje praktičnog funkcioniranja odnosa uzajamne pravne pomoći između EU-a i SAD-a, uključujući bolju razmjenu znanja između stručnjaka o međusobnim zakonima i postupcima i učinkovitije iskorištavanje tehnologije za ubrzavanje prijenosa zahtjeva i dokaza te opću komunikaciju.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. veljače 2010. U zemljama članicama EU-a proveden je pomoću bilateralnih instrumenata.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 181, 19.7.2003., str. 34-42)

Odluka Vijeća 2009/820/ZVSP od 23. listopada 2009. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država te Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 291, 7.11.2009., str. 40-41)

Odluka Vijeća 2003/516/EZ od 6. lipnja 2003. o potpisivanju sporazumâ između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o izručivanju i uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (SL L 181, 19.7.2003., str. 25-26)

VEZANI DOKUMENTI

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (SL L 336, 10.12.2016., str. 3-13)

Informacije o datumu stupanja na snagu Sporazuma o izručenju i Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SL L 323, 10.12.2009., str. 11)

Posljednje ažuriranje 16.04.2019