Agencija EU-a za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva – Europol

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka Vijeća 2009/371/PUP o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE?

Njome se osniva Europol kao agencija Europske unije (EU) odgovorna za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva između zemalja EU-a.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE ODLUKA PRIMJENJUJE?

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol) (SL L 121, 15.5.2009., str. 37.–66.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.–114.)

Posljednje ažuriranje 14.11.2016