Europski potporni ured za azil

Uredbom (EU) br. 439/2010 osniva se Europski potporni ured za azil kako bi se ojačala suradnja među državama članicama na ovom području te kako bi im se pomoglo da se nose s kriznim situacijama.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil.

SAŽETAK

Europski potporni ured za azil (EASO) agencija je Europske unije (EU) koja djeluje od 2011. godine. Njegova je funkcija:

EASO-u će se kao pridružene države uskoro pridružiti Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska nakon ratifikacije sporazuma o kojima je EU pregovarao sa svakom od tih zemalja.

Poticanje suradnje država članica u pitanjima azila

Uloga EASO-a u ovom se području sastoji od:

Potpora državama članicamakoje su izložene posebnom riziku

EASO koordinira pomoć u nuždi za države članice čiji su kapaciteti za prihvat i sustavi za azil suočeni s iznimno teškim pritiskom pružajući im privremenu podršku i pomoć.

Ta pomoć uglavnom uključuje razmještanje potpornih skupina za azil u državama članicama koje su to zatražile, a koje pružaju stručno znanje u odnosu na službe tumačenja, informacije o zemljama podrijetla i znanje o obradi i vođenju azilnih predmeta.

Kada EASO odluči razmjestiti jednu potpornu skupinu za azil ili više njih, u suradnji s državom članicom koja je zatražila razmještanje sastavlja operativni plan kako bi definirao:

Države članice mogu staviti na raspolaganje stručnjake potpornih skupina te su oni dio EASO-ove Intervencijske skupine za azil.

Provedba Zajedničkog europskog azilnog sustava (CEAS)

EASO doprinosi provedbi CEAS-a i unutar Europske unije i izvan nje.

Kad je riječ o internoj dimenziji CEAS-a, EASO-ov doprinos uglavnom se odnosi na:

Kad je riječ o eksternoj dimenziji CEAS-a, EASO je posebice odgovoran za:

Struktura EASO-a i upravljanje

Upravni odbor jest EASO-ovo tijelo za planiranje i nadzor. Sastoji se od predstavnika država članica EU-a i pridruženih zemalja, Europske komisije te predstavnika visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor, a odgovoran je za svakodnevno upravljanje agencijom. Njezin je zakonski zastupnik.

Savjetodavni forum mjesto je neprestanog bilateralnog dijaloga, razmjene informacija i objedinjavanja znanja između EASO-a i civilnog društva. Objedinjuje stručnjake za različite aspekte azila.

Ured svoj prihod uglavnom ostvaruje prilogom registriranim u cjelokupnom proračunu EU-a te prilozima pridruženih zemalja.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) br. 439/2010

18.6.2010.

-

SL L 132 od 29.5.2010.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka 2010/762/EU predstavnika vlada država članica, koji se sastaju u Vijeću, od 25. veljače 2010. o utvrđivanju sjedišta Europskog potpornog ureda za azil (SL L 324, 9.12.2010.).

Tom se odlukom utvrđuje da je sjedište Europskog potpornog ureda za azil u Valetti na Malti.

Odluka Vijeća2014/185/EU od 11. veljače 2014. o potpisivanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije i Švicarske Konfederacije o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (SL L 102, 5.4.2014.).

Odluka Vijeća2014/186/EU od 11. veljače 2014. o potpisivanju, u ime Unije, Aranžmana između Kneževine Lihtenštajna i Europske unije o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (SL L 102, 5.4.2014.).

Odluka Vijeća2014/194/EU od 11. veljače 2014. o potpisivanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije i Republike Islanda o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (SL L 106, 5.4.2014.).

Odluka Vijeća2014/204/EU od 11. veljače 2014. o potpisivanju, u ime Unije, Aranžmana između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (SL L 109, 5.4.2014.).

22.07.2014