Ugovorne obveze u EU-u – određivanje nacionalnog prava koje se primjenjuje

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 593/2008 – o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I)

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Uredba se ne primjenjuje na porezne, carinske ili upravne stvari ili na pitanja dokaza i postupaka tijekom pravnih postupaka. Također se ne primjenjuje na obveze uključujući one vezane uz:

Područje primjene mjerodavnog prava

Uredba određuje mjerodavno nacionalno pravo u različitim aspektima ugovora, uključujući:

Izbor prava

Mjerodavno pravo u slučaju kad ga ugovorne stranke nisu odabrale

Kada stranke nisu odabrale mjerodavno pravo, vrsta ugovora određuje pravila:

No, ako je ugovor uže vezan uz drugu zemlju koja nije zemlja navedena u ovim pravilima, primjenjuje se pravo te zemlje. Isto se primjenjuje u slučaju kada je nemoguće odrediti mjerodavno pravo.

Specifični ugovori

Za određene specifične vrste ugovora uredba također utvrđuje mogućnosti biranja prava i određuje mjerodavni izbor tamo gdje on nije donesen. Oni uključuju:

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje na ugovore zaključene nakon 17. prosinca 2009.

POZADINA

Ugovorne i izvanugovorne obveze

KLJUČNI POJAM

* Preskripcija: uloga koju protok vremena ima u stvaranju i završavanju prava

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.–16.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 593/2008 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze (Rim II) (SL L 199, 31.7.2007., str. 40.–49.)

Uredba Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu (SL L 343, 29.12.2010., str. 10.–16.)

Posljednje ažuriranje 11.01.2016