Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) – osiguranje sigurne hrane i hrane za životinje u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 178/2002 – opća načela i uvjeti zakona o hrani, osnivanje Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanje postupaka u područjima sigurnosti hrane

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 21. veljače 2002.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1. – 24.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 178/2002 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017. str. 1. – 175.)

Posljednje ažuriranje 12.10.2017