Procjena utjecaja projekata na okoliš (procjena utjecaja na okoliš)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Poznata je pod nazivom Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš, a cilj je njome osigurati:

Taj cilj ostvaruje se osiguranjem provedbe procjene utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš navedenih u Prilozima I. i II. Direktivi (zračne luke, nuklearna postrojenja, željeznice, ceste, postrojenja za odlaganje otpada, pročišćivači otpadnih voda itd.).

Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš primjenjuje se na niz javnih i privatnih projekata.

KLJUČNE TOČKE

Direktivom 2011/92/EU utvrđuje se postupak procjene utjecaja na okoliš, kojim se osigurava da projekti koji bi mogli imati znatan utjecaj na okoliš podliježu procjeni prije njihova odobrenja.

Izmjene zakonodavstva (Direktiva 2014/52/EU) donesene su u 2014. U skladu s ciljem pametnijeg donošenja propisa Direktivom se:

Glavne su izmjene sljedeće:

Postupak procjene utjecaja na okoliš

Postupak procjene utjecaja na okoliš provodi se kako slijedi:

Javno savjetovanje

Savjetovanje s javnošću ključna je značajka postupka procjene utjecaja na okoliš. Da bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje javnosti, izvješće o procjeni utjecaja na okoliš i ostale informacije moraju se dostaviti čim prije. To se može učiniti elektroničkim putem, javnim obavijestima, lijepljenjem oglasa ili u lokalnim novinama.

Odgovornost nacionalnih tijela

Tijela moraju u razumnom roku odlučiti hoće li odobriti projekt. Sadržaj pozitivne odluke, uključujući glavne razloge njihova odobrenja, uz okolišne i ostale uvjete koje prilažu, moraju učiniti dostupnima javnosti, tijelima za zaštitu okoliša te lokalnim i regionalnim tijelima. Ako odbiju odobriti provedbu projekta, trebaju navesti razloge.

Zemlje EU-a mogu utvrditi strože uvjete i odrediti kazne za kršenja.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva 2011/92/EU primjenjuje se od 17. veljače 2012. Njome se kodificiraju četiri prethodne direktive (85/337/EEZ, 97/11/EZ, 2003/35/EZ i 2009/31/EZ), prva od kojih je stupila na snagu u zemljama EU-a 3. srpnja 1988..

Direktiva 2014/52/EU primjenjuje se od 25. travnja 2014. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 16. svibnja 2017.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Odluka o odobrenju za provedbu projekta: odluka nadležnih tijela o odobrenju projekta.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.–21.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2011/92/EU uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 23.07.2018