Sustav izdavanja dozvola za uvoz drvne sirovine u EU

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 2173/2005 o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Izmjene

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 30. prosinca 2005.

POZADINA

FLEGT sustav za izdavanje dozvola predložen je 2003. u Akcijskom planu FLEGT, koji je za cilj imao borbu protiv nezakonite sječe i poboljšanje ponude i potražnje zakonite drvne sirovine. Uglavnom se ciljalo na regije bogate drvnom sirovinom poput središnje Afrike, Rusije, jugoistočne Azije te dijelova Južne Amerike.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (SL L 347, 30.12.2005., str. 1.–6.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 2173/2005 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170, 25.6.2019., str. 115.–127.)

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1387 od 9. lipnja 2016. o izmjeni priloga I. i III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 2173/2005 na temelju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu s Indonezijom u pogledu sustava za izdavanje dozvola FLEGT za uvoz drvne sirovine u Europsku uniju (SL L 223, 18.8.2016., str. 1.–9.)

Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (SL L 295, 12.11.2010., str. 23.–34.)

Posljednje ažuriranje 11.09.2019