Tvari koje oštećuju ozonski sloj

S ciljem zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, EU postupno ukida tvari koje oštećuju ozonski sloj. Kako bi to postigao, zabranio je proizvodnju i prodaju najopasnijih tvari, poput klorofluorougljika (CFC), i uspostavio procedure za ostale.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Propisuje pravila o proizvodnji, uvozu, izvozu, prodaji, upotrebi, oporabi, recikliranju, obnavljanju i uništenju tvari koje oštećuju ozonski sloj. Definira zahtjeve izvješćivanja i mjere za proizvode i opremu koji koriste te tvari. Izmijenjena je u manjoj mjeri 3 puta.

KLJUČNE TOČKE

KADA UREDBA STUPA NA SNAGU?

Od 1. siječnja 2010.

KLJUČNI POJMOVI

Sirovina: bilo koja kontrolirana tvar ili nova tvar koja je podvrgnuta kemijskoj pretvorbi u procesu u kojem je u potpunosti promijenjen njezin izvorni sastav i čija je emisija beznačajna.

Procesni agensi: kontrolirane tvari koje se koriste kao kemijski procesni agensi za primjene navedene u Prilogu III.

Za više informacija pogledajte mrežnu stranicu Glavne uprave Europske komisije za klimatsku politiku.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1005/2009

20.11.2009.

Ne primjenjuje se, Uredba je izravno primjenjiva. Međutim, države EU-a obavezne su definirati minimalne uvjete kvalifikacije za osoblje (1.1.2010.) i definirati pravila vezano uz kazne (30.6.2011.).

SL L 286, 31.10.2009., str. 1. - 30.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba Komisije (EU) br. 744/2010

8.9.2010.

-

SL L 218, 19.8.2010., str. 2. - 8.

Uredba Komisije (EU) br. 1087/2013

25.11.2013.

-

SL L 293, 5.11.2013., str. 28. - 28.

Uredba Komisije (EU) br. 1088/2013

25.11.2013.

-

SL L 293, 5.11.2013., str. 29. - 30.

Naknadne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 1005/2009 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 02.04.2015