Europska agencija za okoliš - podaci o okolišu i praćenje

Uredba (EZ) br. 401/2009 - Europska agencija za okoliš i Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredba opisuje ciljeve Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske informacijske i promatračke mreže za okoliš (EIONET). To im omogućava pružanje informacija u cilju potpore oblikovanju politike EU-a u području okoliša.

KLJUČNE TOČKE

EEA je agencija EU-a čiji su ciljevi zaštita i poboljšanje okoliša i potpora održivom razvoju. To čini pružajući objektivne, pouzdane i usporedive podatke kako bi:

se poduzele mjere za zaštitu okoliša;

se procijenili rezultati takvih mjera;

javnost bila informirana o stanju okoliša: i

zemlje EU-a imale potrebnu tehničku i znanstvenu potporu.

Ima sljedeće osnovne zadaće:

prikupljati, obraditi i analizirati podatke kako bi se EU-u omogućile objektivne informacije potrebne za učinkovite politike u području okoliša;

pomoći praćenje okolišnih mjera;

usporediti, ocijeniti i širiti podatke o stanju okoliša općoj javnosti;

osigurati da podaci budu usporedivi u cijeloj Europi;

promicati uključivanje podataka EU-a u međunarodne programe praćenja kao što su oni Ujedinjenih naroda;

poticati razvoj metoda za procjenu troškova štete za okoliš i troškova politika okolišne preventive, zaštite i sanacije;

poticati razmjenu podataka o najboljim tehnologijama za sprečavanje ili smanjenje štete na okoliš; i

objaviti izvješće o stanju, trendovima i izgledima okoliša svakih pet godina.

Obuhvaćeni podaci uključuju:

stanje tla i flore i faune;

klimatske promjene i prilagodbu klimatskim promjenama.

Odbor EEA-e uključuje jednog predstavnika svake zemlje članice, dva predstavnika Europske komisije i dva znanstvena stručnjaka koje imenuje Europski parlament. Izvršni direktor odgovoran je za svakodnevno upravljanje.

EEA surađuje s ostalim tijelima EU-a i međunarodnim tijelima kao što su Statistički ured (Eurostat) i Zajednički istraživački centar Europske komisije, program Ujedinjenih naroda za okoliš i Svjetska zdravstvena organizacija.

EIONET, mreža kojom koordinira EEA, informacijska je mreža EU-a o pitanjima povezanima s okolišem. Ima predstavnike iz svih zemalja EU-a te Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske i Turske.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 10. lipnja 2009.

POZADINA

Mrežna stranica Europske agencije za okoliš

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 401/2009

10.6.2009.

-

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.-22.

Posljednje ažuriranje 22.09.2015